15.09.2010 r.

W dniu 15 września 2010 r., zgodnie z celami działalności Stowarzyszenia SOWA, określonymi w § 9 jego statutu, odbyło się wyjazdowe rekreacyjno-sportowe spotkanie członków stowarzyszenia. Podczas spotkania, mając na uwadze popularyzowanie problematyki obronnej, a w tym podtrzymywanie nabytych umiejętności strzeleckich, przeprowadzono strzelanie w konkurencji pistoletu centralnego zapłonu. W ramach strzelania, na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego „OBROŃCA” w Troszynie zorganizowano zawody o Puchar Prezesa Stowarzyszenia SOWA. Pierwsze miejsce w zawodach, dyplom i puchar zdobył płk. rez. Zbigniew Chąciak.  Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysokie umiejętności strzeleckie.

Po zakończeniu strzelania spotkanie przyjęło formę spotkania towarzyskiego podczas którego wymieniano doświadczenia, dzielono się wspomnieniami oraz korzystano z   przygotowanych dań tradycyjnej polskiej kuchni kurpiowskiej.