11.04.2014r.

W dniu 11kwietnia 2014 r. , zgodnie z § 21 pkt 1 Statutu, po upływie trzyletniej kadencji władz Stowarzyszenia “Sowa”, w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – Rembertowie odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Jako najwyższa władza Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków rozpatrywało i podejmowało decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w § 21 pkt 4 Statutu. <<czytaj cały komunikat>>