09.06.2011r. – komunikat

W dniu 09 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Sowa”. Podjęto uchwałę o pozytywnym rozpatrzeniu pisemnego wniosku Jerzego Błachy o rezygnacji , z  powodu uzasadnionych przyczyn osobistych, z funkcji członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia , z pozostaniem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

Z prośbą o zwolnienie z funkcji sekretarza generalnego Zarządu Głównego, również z przyczyn osobistych, zwrócił się Ryszard Wiśniewski.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu  prezes Stowarzyszenia przedstawił propozycje uzupełnienia składu liczącego 15 członków  zarządu i podziału obowiązków.

Po rozpatrzeniu wniosków w powyższej sprawie i dyskusji, mając na względzie praktyczne, bieżące  działania Stowarzyszenia podjęto uchwały, w wyniku których obecny skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Sowa” przedstawia się następująco:

1- prezes – Marek Dukaczewski

2-wiceprezes – Jan Maria Oczkowski

3- sekretarz generalny – Zbigniew Chąciak

4- skarbnik – Józef Krześniak

5- członek zarządu –  Krzysztof Klimaszewski

6-członek zarządu –  Tomasz Klimek

7- członek zarządu –  Tadeusz Korablin

8- członek zarządu –  Zbigniew Kumoś

9- członek zarządu – Sławomir Michalski

10- członek zarządu –  Andrzej Milczarek

11- członek zarządu –  Ryszard Palczak

12- członek zarządu –  Krzysztof Polkowski

13- członek zarządu – Sławomir Prząda

14- członek zarządu –  Czesław Smaga

15- członek zarządu –  Ryszard Wiśniewski

Na posiedzeniu Zarząd Główny podjął także uchwałę o nawiązaniu współpracy z prawnikiem do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.