02.02.2010 r.

W dniu 2 lutego 2010 r. w Warszawie odbyło się prawomocne zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia SOWA, które prowadził  jego Prezes Marek Dukaczewski. Podczas zebrania dokonano podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Głównego,  przyjęto wzory deklaracji członka zwyczajnego i członka wspierającego. W drodze uchwały ustalono kwotę wpisowego i składki członkowskiej oraz strukturę terenową Stowarzyszenia SOWA i jego logo.